Tính nối trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?

Trả lời: Tính nối trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?

Hóa đơn điện tử

-  Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
-  Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.
-  Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn

hóa đơn điện tử
-  Quá trình thanh toán nhanh hơn
-  Góp phần bảo vệ môi trường.

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant