Nguyên Tắc Sử Dụng, Điều Kiện Của Tổ Chức Khởi Tạo Hoá Đơn Điện Tử

Hóa đơn điện tử đã và đang được rất nhiều doanh nghiệp có ý định chuyển đổi từ hóa đơn giấy thành hóa đơn điện tử sau khi đã thấy được những thuận lợi vô cùng lớn mà hóa đơn điện tử có thể mang lại cho doanh nghiệp mà hóa đơn giấy không thể làm được, vì vậy hóa đơn điện tử không lâu nữa sẽ chiếm lĩnh cả thị trường, thay đổi hoàn toàn về cách nhìn nhận và những hiệu quả vô cùng rõ rệt khi các doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử vào chính donh nghiệp của mình.

==> Xem thêm: internet leased line vnpt - Cap quang vnpt - leased line vnpt - Đường truyền internet leased line

Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Người bán phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thông báo ngay cho người mua về vấn đề gửi, nhận và định dạng hóa đơn điện tử một cách chuẩn nhất và chính xác nhất, cách thức nhận và gửi của người bán và người mua hoàn toàn đơn giản người bán truyển trực tiếp cho người mua hoặc người bán có thể truyển qua cho người mua thông qua hình thức tổ chức trung gian và phải có nghĩa vụ phải làm thật, không được khai man, phải đảm bảo được tính toàn vẹn của hóa đơn và những bảo mật phải được giữ kín

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán khi muốn khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Là một trong những tổ chức kinh tế có đủ điều kiện cần và đủ và có nghĩa vụ phải khai thuế cho cục thuế hay làm về những lĩnh vực ngân hàng có liên quan

b) Đảm bảo về đường truyền luôn luôn phải được ổn định và không có bất kỳ vấn đề gì sảy ra đến với doanh nghiệp trong quá trình gửi và nhận, luôn luôn sẵn sàng, đảm bảo về trình độ và khả năng của nhân viên, bên cạnh đó phải có được được truyền luộn luôn manh và đáp ứng được nhu cần của doanh nghiệp

c) Có nhân viên kê toán có đủ trình độ và năng lực có thể đối phó được với những tình huống khác nhau, thông thạo và hiểu rõ về hóa đơn điện tử, dễ dàng khác phục được những sai lầm cơ bản trong quá trình hoạt động.

d) Chữ ký điện tử của doanh nghiệp nhất định doanh nghiệp nào cũng phải có và phải đáp ứng đầy đủ nhưng nếu trước đó chữ ký số của doanh nghiệp vẫn còn có thể sử dụng được thì vẫn có thể sử dụng tiếp, còn nếu không thì phải mua chữ ký hóa đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật đã đề ra cho doanh nghiệp.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa thông minh có thể kết nốt một cách nhanh nhất đối với phần mềm kế toán một cách nhanh nhất và chính xác nhất khi doanh nghiệp cần đến bất kỳ lúc nào cũng phải đáp ứng đúng nhu cầu.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu ít nhất phải đáp ứng hoặc có thể chứng minh được là tương thích với các chuẩn mực chuẩn nhất và hiệu quả nhất về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

- Có quy trình lưu trữ thông minh và cần thiết khi cần dùng đến có thể đáp ứng được đúng nội dung, khi có bất kỳ vấn đề cần khi bị mất dữ liệu các doanh nghiệp phải đảm bảo luôn luôn có thề khôi phục lại được .

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử 

Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là một trong những doanh nghiệp đang hoạt động và lầm việc tại Việt Nam và phải có cả GPKD hoặc GCNĐT hoặc GPĐT doanh nghiệp trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin hoặc ngân hàng sẽ được gọi là tổ chức trung gian có quyền cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

-  Các doanh nghiệp có thể đọc tại Điều 6 Thông tư này để có thể hiểu hơn về hóa đơn điện tử, về Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử từ đấy áp dụng vào chính doanh nghiệp của mình cho hợp lý nhất và chuẩn nhất.

-Có các triển khai hệ thống sẵn sàng cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để nhằm nhiệm vụ phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các tổ chức hay với các doanh nghiệp

- Có các thiết bị đảm bảo có thể cung cấp chuẩn nhất và chính xác nhất, đảm bảo về tốc độ vượt trội trong quá trình nhận và gửi

- Có khả năng phát hiện và cảnh báo những điều thật thường tự nhiên xảy đến để tránh được những vấn đề không cần thiết, bên cạnh đó còn có thể đảm bảo được nội dung dù bị xóa cũng có thể khôi phục lại được bất kỳ lúc nào

- Có các biện pháp thông minh khắc phục và khôi phục lại những dữ liệu đã mất trong hệ thống,

- Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian phải có văn bản để báo cáo lên cục thuế theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này các doanh nghiệp có thể đọc và tham khảo để có thể trở thành tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Vậy còn chờ gì nữ mà không nhanh tay đăng ký hóa đơn điện tử vnpt và áp dụng ngay hóa đơn điện tử và chính doanh nghiệp của mình để thuận tiện trong việc kiểm tra và giám soát một cách hiệu quả nhất và chính xác nhất đến mỗi doanh nghiệp. Hãy yên tâm vì luôn có hóa đơn điện tử bên cạnh khách hàng.

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant