Nghiệp Vụ Chính Của Hóa Đơn Điện Tử Xác Thực Giúp Doanh Nghiệp

 Nghiệp vụ chính của hóa đơn điện tử xác thực

1. Lập hóa đơn mới

+/ Doanh nghiệp có thể chọn loại hóa đơn cần lập phù hợp với doanh nghiệp của chính mình, chọn mẫu số đúng nhất và ký hiệu hóa đơn thật chuẩn và đúng theo quy định và sau đó cần phải nhập đầy đủ thông tin cần và gửi đi xác thực sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin để có thể xác thực trực tiếp trên hệ thống của cục thuế.

==> Xem thêm: internet leased line vnpt - Cap quang vnpt - leased line vnpt - Đường truyền internet leased line

+/ Để được nhận định là hóa đơn gốc khi được lập mới hoàn toàn và được cấp mã xác thực thì khi đó được gọi là hóa đơn gôc.

2. Lập hóa đơn điều chỉnh

+/ Trường hợp khi doanh nghiệp cần lập hóa đơn tự điều chỉnh: khi trong quá trình lập có bất kỳ sai sót gì xảy ra các doanh nghiệp muốn sửa chữa cho chuẩn nhất và phù hợp nhất thì phải có trách nhiệm giữ lại bản gốc đã sai đó và có thể để dễ dàng trong việc đối chiếu một cách chuẩn và chính xác nhất.

+/ Điều kiện điều chỉnh hóa đơn: Hóa đơn đó phải là hóa đơn có mẫu xác thực rồi nhưng vẫn còn sai sót và đã khai với cơ quan thuế.

3. Lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu

+/ Trường hợp doanh nghiệp cần lập hóa đơn điện tử điều chỉnh về chiết khấu: doanh nghiệp phải áp dụng đúng hình thức về vấn đề giảm giá bán, chiết khấu dành cho thương mại khách hàng và % chiết khấu  này chỉ được phép lập khi kết thúc chương trình của kỳ giảm giá mới nhất, chiết khấu của riêng hàng bán thì doanh nghiệp cần phải có nghĩa vụ lập hóa đơn để có thể điều chỉnh số tiền chiết khấu đó một cách chuẩn nhất và hợp lý nhất.

+/ Điều kiện lập hóa đơn điều chỉnh chiết khấu: Khi cần chiết khấu thương mại cuối kỳ.

+/ Hóa đơn điều chỉnh cần có chiết khấu không có số hóa đơn gốc.

hoa-don-dien-tu

4. Lập hóa đơn thay thế

+/ Trường hợp nếu doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn thay thế để có thể thuận tiện cho doanh nghiệp thì số hóa đơn đã lập sai và trong quá trình đó doanh nghiệp muốn điều chỉnh lại sao cho phù hợp nhất và chuẩn nhât.

+/ Điều kiện thay thế hóa đơn: Là hóa đơn đã được dấu xác thực của cục thế và có nghĩa vụ phải đóng thuế cho nhà nước

+/ Doanh nghiệp có thể lập hóa đơn thay cho: hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế để thuận tiện cho cả 2.

5. Lập hóa đơn xóa bỏ

+/ Nếu doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn xóa bỏ: đó là khi hóa đơn đã lập sai và không muốn lấy lại nữa,

+/ Điều kiện xóa bỏ hóa đơn:Hóa đơn xóa bỏ là hóa đơn đã được chứng nhận xác thực và chưa có hiện tượng thay thế và sửa đổi trên bất kỳ hình thức nào

+/ Doanh nghiệp chỉ được phép lập hóa đơn xóa bỏ khi hóa đơn muốn xóa bó là hóa đơn gốc.

6. Hủy hóa đơn

+/ Có rất nhiều trường hợp khác nhau mà doanh nghiệp muốn hủy hóa đơn: trong quá trình lập bị sai, khách hàng không muốn sử dụng và lấy hóa đơn, hóa đơn bị lỗi khi trong quá trình gửi đi và xác thực.

+/ Điều kiện hủy bỏ hóa đơn: Khi chưa được xác thực hay khi xác thực xong mà vẫn chưa kê khai thuế thì hóa đơn này có thể hủy bỏ

+/ Doanh nghiệp chỉ được hủy bỏ hóa đơn ở dạng gốc chưa có bất kỳ vấn đề chỉnh xửa mà chưa xác thực

==> Xem thêm: Khuyến mãi hóa đơn điện tử VNPT

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant