Hướng Dẫn Lưu Trữ, Hủy Và Tiêu Hủy Hóa Đơn Điện Tử Xác Thực

1. Theo luật của kế toán từ trước đến nay thì mỗi doanh nghiệp sẽ có những giới hạn lưu hóa đơn nhất định theo luật cơ bản đã đề ra. Nếu các doanh nghiệp thông qua tổ chức trung gian thì các tổ chức trung gian đó cũng cần phải đáp ứng và lưu giống như thời hạn theo quy định

Người bán và người mua có thể sao lưu bản phụ qua các hình thức khác nhau như thông qua USB,… các công nghệ tiên tiến và hiện đại nhưng cũng phải lưu trữ một cách đảm bảo và lưu trữ trong thời gian quy định của luật đề ra.

2. Hóa đơn điện tử đã lập phải bắt buộc được lưu trữ dưới dạng dữ liệu và phải đáp ứng thoả mãn các điều kiện sau:

a) Nội dung của hóa đơn phải được bảo quản một cách cẩn thận và không để tiết lộ ra ngoài và khi càn bất kỳ lúc nào cũng có thể tham chiếu và sử dụng không phân biệt ngày hay đêm lúc nào cần là phải có và đáp ứng đầy đủ.

b) Phải thể hiện được sự chính xác trong hóa đơn, không được sửa chữa và thay đổi bất kỳ điều gì trong hóa đơn khi chưa được phép của 2 bên và cục thuế chấp nhận.

c) Hóa đơn điện tử sẽ được lưu theo những nguồn gốc nhất định từ doanh nghiệp hoàn thành đến khi doanh nghiệp gửi cho khách hàng. Nếu qua hạn hủy bỏ hệ thống sẽ tự động hủy bỏ tất cả số hóa đơn của doanh nghiệp đã hết hạn, nhưng trên cục thuế vẫn còn lưu trữ và không bị ảng hưởng. Nếu quá 10 năm thì số hóa đơn đó của doanh nghiệp hay cục thuế cũng được hủy bỏ giới mọi hình thức.

3. Hủy hóa đơn điện tử là làm cho hóa đơn điện không có giá trị sử dụng.

Tiêu hủy hóa đơn điện tử là có thể làm cho hóa đơn điện tử không thể nào có thể truy cập hay tham chiếu bất kỳ lúc nào những thông tin cơ bản nhất có trong hóa đơn đã bị tiêu hủy

Nếu hóa đơn của các doanh nghiệp đã đến thời hạn có thể tiêu hủy thì các doanh nghiệp được phép tiêu hủy ngay mà không cần phải quan tâm đến sự đồng ý của cục thuế quyết định mà các doanh nghiệp có thể tự động quyết định và tự đưa ra những điều mà doanh nghiệp cần. Nhưng trong quá trình tiêu hủy không được ảnh hưởng đến tính toàn vẹn . Các doanh nghiệp có thể đọc tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính để có thể dễ dàng quan sát và hiểu rõ hơn về những gì mà doanh nghiệp cần làm. Hóa đơn điện tử không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn có thể tiết kiệm được cả của cải, thời gian và công sức. các doanh nghiệp có thể không phải mất thời gian, mất tiền trong quá trình in, ân, vận chuyển,… đều không mất bất kỳ chi phí nào vì hoàn toàn được gửi bằng con đường điện tử.

Có rất nhiều trường hợp khác nhau dẫn đến các doanh nghiệp và những người mua phải lưu trữ lại hóa đơn một cách chuẩn nhất và không có bất bì dấu hiệu thay đổi gì. Vì nếu như trong quá trình sử dụng và giao hàng nếu như hai bên một trong 2 bên người bạn và người mua nếu như lỡ hoặc có bất kỳ vấn đề gì khiến bị mất hóa đơn thì doanh nghiệp hoặc người mua, người bị mất hóa đơn sẽ được bên còn lại yêu cầu bên còn lại gửi bán hóa đơn cho người đã mất. Trong trường hợp nếu như 2 bên cùng mất thì khi đó có thể lên cục thuế để xin lại còn nếu không có thể 2 bên mua và bán có thể tự động thảo luận với nhau và đưa ra quyết định đồng thuận giữa 2 bên. Khi đó người mua  phải thực hiện viết báo cáo bị mất hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp và góp ý giúp các doanh nghiệp có thể hiểu hơn về hóa đơn điện tử trong quá trình thay đổi từ hóa đơn giấy thành hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant