Kiểm Tra Việc Khởi Tạo, Lập, Phát Hành, Quản Lý, Sử Dụng Hoá Đơn Điện Tử

1. Hoá đơn điện tử là nơi lưu trữ và được khởi tạo, lập, gửi, nhận cho người mua và được lưu trữ và được quản lý hoàn toàn bằng điện tử. các doanh nghiệp có thể xem nội dung quy định tại Điều 6 của Thông tư này để hiểu hơn về hóa đơn điện tử vnpt.

Bất kỳ Hoá đơn điện tử nào của doanh nghiệp được khởi tạo, lập, sẽ được cung cấp một mã số thuế nhất định mà, và tất cả sẽ được lưu trên hệ thống máy tính vô cùng hiệu quả và theo đúng quy trình và quy định của pháp luật đề ra.

==> Xem thêm: Metronet Vnpt - đường truyền leased line vnpt - Leased line internet vnpt

Có rất nhiều loại Hóa đơn điện tử có thể phục vụ cho rất nhiều vấn đề khác nhau như: hóa đơn xuất khẩu; giá trị gia tăng; bán hàng hóa;…; tất cả những dịch vụ và hóa đơn này sẽ được làm và đáp ứng đầy đủ theo đúng quy định của luật về luật kế toán, các bước thực hiện sẽ không có bất kỳ thay đổi gì

Mỗi hóa đơn chỉ được phép sử dụng đúng 1 lần vì trên mỗi hóa đơn sẽ có những mã số khác nhau, mỗi mã số đó sẽ được thay đổi liên tục không bị trùng lặp và phải đáp ứng được những bước cơ bản về đúng quy trình để có thể tạo nên một bản hóa đơn điện tử trên công nghệ điện tử.

hoa-don-dien-tu

2. Nếu như trong quá trình sử dụng hóa đơn đã đưỡ in ra và được lập ở dạng giấy rồi mà có nhu cầu nhập lại bằng phương tiện điện tử thì hóa đơn này không được gọi là hóa đơn điện tử.

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu:

a) Đảm bảo được đầu vào của hóa đơn cũng được nhập dưới dạng điện tử và đầu ra cũng được sử dụng dưới dạng hóa đơn điện tử

Đảm bảo được tính toàn vẹn và đầy đủ của hóa đơn trong thời gian quy định của luật kế toán đã quy định và phải áp dụng đầy đủ và đúng nhất

b) Thông tin cần thiết trong hóa đơn phải đảm bảo được tính chính xác và có thể tham chiếu bất kỳ lúc nào, mọi lúc, mọi nơi

1. Cơ quan chức năng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải điều tra và phát hiện ra những vấn đề không đúng và gian lận của những hóa đơn không rõ nguồn gốc và chấp hành, sử phạt đúng theo quy định của pháp luật đưa ra đến với doanh nghiệp

2. Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung ứng dịch vụ một cách nhanh nhất và chính xác nhất đến với người mua theo quy định của pháp luật

Tại Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ sẽ giúp các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về những lỗi phạt hành chính khi doanh nghiệp mắc phải.

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant