Hướng Dẫn Khởi Tạo, Phát Hành Hoá Đơn Điện Tử Xác Thực Invoice

Khởi tạo hóa đơn điện tử nhằm mục đích định dạng cho hóa đơn điện tử , có đầy đủ và thiết lập đầy đủ mọi thông tin cần thiết của người bán, định dạng truyền – nhận và phải có trách nhiệm lưu trữ hóa đơn trước khi xuất và bán hàng hoá một cách đầy đủ nhất và phải được lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật đã ban hành. Trước khi các doanh nghiệp muốn khởi tạo hoá đơn điện tử phải có báo cáo gửi lên cục thuế hoặc gửi thông qua cục thuế bằng đường điện tử.

Hoá đơn điện tử gồm các nội dung:

- Tên thiết bị, phần mềm ứng dụng, lập hoá đơn điện tử một cách thành thạo nhất.

Phương tiện điện tử được hoạt động được hoàn toàn dựa trên công nghệ điện tử, kỹ thuật số, ….

-Tên của nhà cung cấp các dịch vụ phải có trách nhiệm về mặt kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng cơ bản có trong hóa đơn;

- Các doanh nghiệp sẽ thấy được lợi ích vô cùng tiết kiệm mà hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp, không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn có thể tiết kiệm được cả của cải, thời gian và công sức. các doanh nghiệp có thể không phải mất thời gian, mất tiền trong quá trình in, ân, vận chuyển,… đều không mất bất kỳ chi phí nào vì hoàn toàn được gửi bằng con đường điện tử thông minh và đạt hiệu quả cao giúp giảm thiểu rất nhiều cho doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp có thể chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

hoa-don-dien-tu

Phát hành hóa đơn điện tử

+/ Trước khi muốn phát hành hóa đơn điện tử theo đúng quy định được đặt ra tại Mẫu số 2 tại Thông tư này có các nội dung: tên, mã số thuế, điện thoại, … và phải làm và điền đầy đủ thông tin sau đó cần phải có báo cáo đầy đủ và gửi lên cục thuế

+/ Nếu thay đổi địa chỉ, thì doanh nghiệp phải có nhiệm vụ gửi báo cáo lên cục thuế và phải ghi rõ hoá đơn đã và đang sử dụng và chưa sử dụng.

+/ Nếu có sự thay đổi gì về nội dung thì các doanh nghiệp phải thực hiện thông báo và tuân thủ theo đúng yêu cầu theo hướng dẫn của khoản này.

+/ Mỗi tổ chức đều có những chữ ký số khác nhau đại diện cho số hóa đơn của mỗi doanh nghiệp, nếu chữ ký số của doanh nghiệp đang còn trước đó thì có thể tiếp tục sử dụng, nếu như có bấy kỳ vấn đề gì sau khi hoàn tất được chữ ký số doanh nghiệp phải có nhiệm vụ gửi thẳng lên cục thuế thông qua những con đường khác nhau ma doanh nghiệp có thể chọn lựa

+/ Tổ chức kinh doanh có rất nhiều hình thức khác nhau như hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử nhưng phải thực hiện và đáp ứng đầy đủ như thông báo phát hành theo quy định của tổng cục thuế. không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn có thể tiết kiệm được cả của cải, thời gian và công sức. các doanh nghiệp có thể không phải mất thời gian, mất tiền trong quá trình in, ân, vận chuyển,… đều không mất bất kỳ chi phí nào vì hoàn toàn được gửi bằng con đường điện tử

+/ Mỗi lần bán hàng hay cung cấp bất kỳ dịch vụ cho khách hàng thì mỗi hóa đơn chỉ được phép sử dụng đúng 1 lần không được quá số lần quy định vì mỗi hóa đơn sẽ có những mã số khác nhau và có số xác thực của cục thuế. Nếu như các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in thì không được phép sử dụng hóa đơn tự in hay là hóa đơn điện tử và nếu các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì không được phép sử dụng hóa đơn tự in hay là đặt in đều không được phép sử dụng

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant