Giải đáp tổng quan về: Hóa đơn điện tử

Giải đáp tổng quan về: Hóa đơn điện tử

Câu 1: Hóa đơn điện tử có liên không:

Trả lời: Trả lời: Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và CQT cũng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất.

Câu 2: Hóa đơn điện tử được áp dụng cho hóa đơn nào:

Trả lời:
Hóa đơn điện tử gồm các loại:

-    Hóa đơn xuất khẩu;
-    Hóa đơn giá trị gia tăng;
-    Hóa đơn bán hàng;
-    Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...;
-    Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Câu 3: Hóa đơn điện tử có dùng được song ngữ: 

Trả lời:
-    Có. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Câu 4:  Làm thế nào để phân biệt hóa điện tử và hóa đơn giấy?

Trả lời:
1.    Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên
2.    Trường Ký hiệu trên Hóa đơn :

- Hóa đơn điện tử: E
- Hóa đơn giấy: P

3.    Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy
4.    Chữ ký:

- Hóa đơn điện tử: Chữ ký số
- Hóa đơn giấy: Ký tay

Câu 5: Tính pháp  lý của hóa đơn điện tử?

Trả lời:
-    Hóa đơn được phát hành:

•    Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy
•    Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

-    Đáp ứng Đầy đủ luật giao dịch điện tử.
-    Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn:

1.    Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy)
2.    Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy)
3.    Hóa đơn điện tử

-    Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
-    Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant