Giải đáp hóa đơn điện tử cho khách hàng sử dụng ( bên mua hàng)

Giải đáp hóa đơn điện tử cho khách hàng sử dụng ( bên mua hàng)

Câu 1: Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng cách nào?

Trả lời:

1.      Tiếp nhận trên Cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal): Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống
2.      Tiếp nhận qua email
3.      Tiếp nhận bằng Tool tiếp nhận hóa đơn (được cài đặt trên máy tính của bên nhận hóa đơn)
4.      Services

Hình thức 1 & 2 là 02 hình thức tiếp nhận hóa đơn phổ biến, đơn giản, dễ được khách hàng chấp nhận.

Câu 2: Khách hàng có thể xem hóa đơn điện từ bằng hình thức nào?

Trả lời:

1.    Xem trên máy tính, máy tính bảng
2.    Xem trên các thiết bị Smart phone

Câu 3: Để xem hóa đơn điện tử, khách hàng cần cài đặt thêm những phần mềm gì?

Trả lời:

-    Máy tính (smart phone) của người dùng phải cài đặt thêm phần mềm chuyên dụng để xem Hóa đơn điện tử: eInvoice Viewer.
-    Truy cập  http://hoadondientu-vnpt.vn/ và chọn mục Download để tải phần mềm eInvoice Viewer

Câu 4:  Với hóa đơn điện tử, khách hàng cần thực hiện những tác vụ gì?

Trả lời:

-    Xem Hóa đơn
-    Tải hóa đơn để thực hiện lưu trữ
-    In hóa đơn ra giấy để xem (không có giá trị pháp lý)

Câu 5: Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử sai sót, khách hàng cần phải làm gì?

Trả lời:

-    Liên hệ với bên phát hành hóa đơn (bên bán hàng) để xử lý các sai sót của Hóa đơn
-    Nếu bên mua hàng cần sử dụng hóa đơn vào khai báo thuế, bên mua cần phải phối hợp với bên bán để lập biên bản xác nhận điều chỉnh/thay thế hóa đơn.

Câu 6: Bên mua hàng có bắt buộc phải thực hiện lưu hóa đơn điện tử không?

Trả lời:

-    Đơn vị phát hành HDDT (bên bán): Lưu trữ tập trung và cung cấp HDDT cho khách hàng bất cứ khi nào (bắt buộc)
-    Khách hàng (bên mua): Có thể lưu 1 bản (không bắt buộc)

Câu 7: Bên mua phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử không?

Trả lời:

♦ Trường hợp 1: Khách hàng là doanh nghiệp, cần sử dụng Hóa đơn vào hoạch toán và khai Thuế

-    Hóa đơn mua hàng là  điện, nước, viễn thông: Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chấp nhận.
-    Các trường hợp khác: Phải thực hiện ký số vào Hóa đơn mới được coi là Hóa đơn điện tử hoàn chỉnh và có tính pháp lý, sử dụng được với cơ quan Thuế.

Trường hợp 2: Khách hàng là doanh nghiệp không cần sử dụng hóa đơn vào khai Thuế hoặc là khách hàng cá nhân:

-    Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý

 

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant