Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Để được làm tổ chức trung gian cho bất kỳ doanh nghiệp nào trong vấn đề về hóa đơn điện tử các nhà tổ chức trung gian phải đáp ứng những nhu cầu sau:

- Phải là một trong những doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và có đầy đủ những yếu tố cơ bản để chứng minh được đang hoạt động tại Việt Nam hay đang được đầu tư vào Việt Nam, những dự án liên quan đến tin học, về ngân hàng và những dự án khác, được sự đồng ý của cục thuế, của nhà nước và có những quyết định cụ thể đến với doanh nghiệp muốn trở thành tổ chức trung gian

-  Phải có những chương trình phần mềm về vấn đề khởi tạo hóa đơn điện tử luôn luôn phải đảm bảo về chất lượng hóa đơn đáp ứng được đúng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, các doanh nghiệp có thể đọc và tìm hiểu thêm tại thông tư này.

- Thuận tiện trong việc trao đổi dữ liệu giữa các doanh nghiệp nghiệp với nhau và những công ty đối tác, có những địa điểm phù hợp và thuận tiện nhất để có thể giúp doanh nghiệp lẫn người mua có sựu đồng nhất và hợp tác dẫn đến thống nhất

- Luôn luôn phải đảm bảo về chất lượng cho doanh nghiệp, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của những doanh nghiệp khác nhau để được khẳng định là tổ chức trung gian. Tốc độ đường truyền luôn luôn phải giữ ở mức ổn định mọi lúc mọi nơi khi cần.

hóa đơn điện tử

- Có phầm mềm thông minh có thể cảnh báo và phát hiện những phần mềm khác muốn xâm nhập và muốn phát tán ra bên ngoài, muốn hủy và hack; hoàn toàn có thể khôi phục lại và ngăn chặn lại được

- Đảm bảo về những quy định cơ bản về chất lượng và quy luật của một công ty trung gian giúp các doanh nghiệp và người mua trở nên vui vẻ và vô cùng hài lòng. Hoàn toàn không được làm trái pháp luật, phải đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất của doanh nghiệp và trên tinh thần chuẩn của pháp luật, không vi phạm pháp luật.

- Có các biện pháp nhận, gửi hoàn toàn thông minh và phù hợp nhất đối với mỗi doanh nghiệp, đảm bảo nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất

- Theo quyết định cứ 6 tháng tổ chức trung gian phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm một bản báo cáo để gửi lên cho cục thuế để thuận tiện hơn trong việc quan sát và kểm tra vào những lúc cần thiết. Tổ chức trung gian có thể tham khảo và đọc tại Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để có thể hiểu hơn về hóa đơn điện tử và cách thức giúp doanh nghiệp có thể trở thành 1 Tổ chức trung gian .

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant